ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ GRUNDFOS

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ GRUNDFOS

Ο Ενεργειακός Έλεγχος είναι μία ανάλυση που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις σας από εξειδικευμένο προσωπικό της Grundfos και υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 των υφιστάμενων αντλιών. Η ανάλυση δείχνει εάν υπάρχουν περιθώρια εξοικονόμησης σε περίπτωση αντικατάστασης
των αντλιών σας με πιο αποδοτικές αντλίες της Grundfos. Θα παραλάβετε μία αναλυτική έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου που θα περιλαμβάνει μία ανάλυση του συνολικού Κόστους του Κύκλου Ζωής καθώς και συστάσεις για τη βελτιστοποίηση του συστήματος των αντλιών σας.

 

ΤΙ ΟΦΕΛΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ GRUNDFOS

• Ο Ενεργειακός Έλεγχος βελτιώνει το περιβαλλοντικό προφίλ του κτηρίου σας και υποστηρίζει τις προσπάθειές σας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού
• Θα μάθετε πόσα χρήματα ακριβώς ξοδεύετε τώρα για τη λειτουργία των αντλιών σας και πώς θα μπορέσετε να κάνετε οικονομία με τη βοήθεια της Grundfos
• Το κτήριό σας θα είναι πλέον σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδίασης για τους κυκλοφορητές και τις αντλίες (EuP)

 

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ GRUNDFOS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

• Πρώτη Επαφή – συνάντηση με τον σύμβουλο μας

Εκτίμηση της εγκατάστασής σας σχετικά με το είδος των αντλιών σας, το μέγεθος και την παλαιότητα των υπαρχουσών αντλιών κ.λ.π..

 

• ΔΙΑΓΝΩΣΗ – Επιτόπου Επιθεώρηση

Σύσταση προκαταρκτικού καταλόγου των αντλιών που υπάρχουν και των χαρακτηριστικών τους.

 

• ΠΡΟΤΑΣΗ – Προτεινόμενη Δράση

Ετοιμάζεται μια προσφορά βάσει της πρώτης περιήγησης και της προκαταρκτικής συγκέντρωσης δεδομένων.

 

• ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δράση

Πραγματοποιείται ένας εκτενής Ενεργειακός Έλεγχος όλης της εγκατάστασης ή συγκεκριμένων αντλιών. Συντάσσεται μια έκθεση σχετικά με την ενεργειακή εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί.

 

• ΕΚΤΙΜΗΣΗ – Ολοκλήρωση Ενεργειακού Ελέγχου

Μετά την παρουσίαση της έκθεσης του Ενεργειακού Ελέγχου , έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την κατάλληλη λύση για την εγκατάστασή σας ή να αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε έναν Έλεγχο Αντλίας για να λάβετε ακριβείς μετρήσεις.

 

• ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – Εκπαίδευση

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε συνεχή και την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών από τη δική μας πλευρά καθώς και το ότι οι αντλίες και τα συγκροτήματα Grundfos θα συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να δείτε την οικονομική και ενεργειακή εξοικονόμηση που μπορείτε να πετύχετε. Eίναι ΔΩΡΕΑΝ!