Σπηλαίωση και αποφυγή φαινομένου

Σπηλαίωση και αποφυγή φαινομένου

Σπηλαίωση δημιουργείται σε μια αντλία όταν η πίεση στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας είναι χαμηλότερη από την τάση ατμών του υγρού ( vapour pressure). Σε αυτήν την κατάσταση δημιουργούνται μέσα στο νερό μικρές φυσαλίδες. Οι φυσαλίδες αυτές όταν εκρήγνυται δημιουργούν ένα κρουστικό κύμα ( Shock Wave ) με συνέπεια να δημιουργούν ζημία κυρίως στα μεταλλικά μέρη της αντλίας όπως φτερωτές, άξονα κτλ. (Fig. 2.2.9 & 2.2.10)

Το ανοξείδωτο ως υλικό είναι πιο ανθεκτικό από τον ορείχαλκο και ορείχαλκος είναι πιο ανθεκτικός από το χυτοσίδηρο όσον αφορά την σπηλαίωση.

Το φαινόμενο της σπηλαίωσης επηρεάζει και την απόδοση μια αντλίας, μειώνοντας την παροχή αλλά και το μανομετρικό της.

Σπηλαίωση και αποφυγή φαινομένου
Σπηλαίωση και αποφυγή φαινομένου

Οι φθορές στα μεταλλικά μέρη της αντλίας είναι ορατές μόνο κατά την αποσυναρμολόγησει της αντλίας.
Για να αποφευχθεί το φαινόμενο της σπηλαίωσης
Λύνοντας την παρακάτω εξίσωση μπορεί να υπολογιστεί το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος αναρρόφησης για μια αντλία ή η απαιτούμενη προπίεση που χρειάζεται μια για να λειτουργήσει σωστά.

hmax = Hb – Hf – NPSH – Hv – Hs

hmax  : Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αναρρόφησης, εάν είναι αρνητικό σημαίνει ότι απαιτείται προπίεση για την αντλία.

Ηb = Ατμοσφαιρική πίεση στην είσοδο της αντλίας ( ανοιχτού κυκλώματος συστήματα)

Hf : Απώλεια τριβών δικτύου.

NPSH : Net Positive Suction Head (δίδεται από τον κατασκευαστή της αντλίας ).

HV : Τάση ατμού υγρού ( σχέδιο τάδε)

Hs : Συντελεστής ασφαλείας (0,5m).

Καλό είναι ο παραπάνω υπολογισμός να γίνεται από τον μηχανικό της εταιρείας που προμηθευτήκατε την αντλίας σας.

Η εταιρείας μας στα πλαίσια των μελετών που αναλαμβάνει, μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε την καταλληλότερη αντλία για τις ανάγκες της εφαρμογής σας.

Πηγή Πληροφοριών : GRUNDFOS/PUMPHANDBOOK
Cavitation and NPSH
Cavitation occurs somewhere in a pump when the pressure is lower than the vapour pressure of the liquid, see figures 2.2.9 and 2.2.10

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/03/2023

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
close slider

    el