Προληπτική συντήρηση

προληπτική συντήρησης αντλίας

Η σημασία της προληπτικής συντήρησης της αντλίας

Η σημερινή ζωή έχει βελτιστοποιηθεί από την χρήση διαφόρων μηχανημάτων. Η καφετιέρα, ο θερμοσίφωνας, το αυτοκίνητο, ο ανελκυστήρας, είναι μόνο λίγα παραδείγματα μηχανημάτων που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Για να μπορούν όμως να καλύπτουν τις ανάγκες του ανθρώπου με ασφάλεια, χρειάζονται τακτικό αλλά και ποιοτικό έλεγχο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις αντλίες , οι οποίες εργάζονται καθημερινά για να καλύψουν τις ανάγκες του στην ύδρευση ή την άρδευση , στην θέρμανση ή τον κλιματισμό , έως την αποστράγγιση και την αποχέτευση.
Οι αντλίες έχουν συνήθως μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 20-25 έτη. Το ότι ένα μηχάνημα δουλεύει συνεχώς όμως, δεν σημαίνει ότι δουλεύει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η ροή του νερού μέσα από μία αντλία, προκαλεί επικαθίσεις επάνω σε όλες τις επιφάνειες της, καθώς και φθορά σε όλα τα σημεία επαφής. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι επικαθίσεις μειώνουν στην παροχή και την πίεση της αντλίας και η φθορά των σημείων επαφής αυξάνει τις εσωτερικές απώλειες της αντλίας. Αυτό συνεπάγεται την μείωση της ενεργειακής απόδοσης της αντλίας και την αύξηση του ενεργειακού κόστους, καθώς επίσης μειώνεται η διάρκεια ζωής της αντλίας και της εγκατάστασης μας.
Η λύση στα προβλήματα αυτά είναι η προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού μας, ανεξαρτήτως από το πόσο μεγάλος ή μικρός είναι.
Κατά την προληπτική συντήρηση ελέγχονται όλα τα σημεία μίας αντλίας , πραγματοποιείται χημικός καθαρισμός όπου χρειάζεται και αντικαθίστανται όλα τα εξαρτήματα που έχουν υποστεί φθορά και είναι κρίσιμα για την ορθή λειτουργία της αντλίας.

Τα οφέλη της προληπτικής συντήρησης είναι πολλά, όπως:

• Η διατήρηση της καλής ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος και η αποφυγή αύξησης του ενεργειακού κόστους λόγω χαμηλής απόδοσης.

• Η αποφυγή βλαβών μεγάλου κόστους

• Η επέκταση της διάρκειας ζωής της αντλίας

• Η αποφυγή μιας ξαφνικής βλάβης η οποία μπορεί να θέσει την αντλία μας εκτός λειτουργίας. Η βλάβη αυτή μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ζημιογόνα εάν συμβεί σε ανεπιθύμητο χρόνο , όπως είναι η ποτιστική περίοδος ή η καλοκαιρινή περίοδος με ανάγκες ύδρευσης στο εξοχικό ή στο ξενοδοχείο.

Η συχνότητα της προληπτικής συντήρησης δεν είναι δεδομένη και διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε εγκατάστασης . Ένας προτεινόμενος αρχικός έλεγχος είναι τα 2 έτη από την αρχική τοποθέτηση και χρήση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
close slider

    el