Πιστοποίηση Βιομηχανικών αντλιών Authorise Idindustry Partner Grundfos

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ AUTHORIZED INDUSTRY PARTNER

To 2021 η GRUNDFOS μας αναβαθμίζει στην ανώτατη βαθμίδα AUTHORIZED INDUSTRY PARTNER (***)

πιστοποίηση αντλιών και υπηρεσιών ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Επειδή μας ενδιαφέρει πάντοτε να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, το 2021η εταιρεία “Bureau Veritas” αξιολόγησε τις διαδικασίες της εταιρείας μας και μας πιστοποίησε με 3 νέες πιστοποιήσεις, ISO 9001, για διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος, ISO 14001για ασφάλεια του χώρου για το προσωπικό και ISO 45001για τους επισκέπτες της εταιρείας.

Όλες οι παραπάνω πιστοποιήσεις είναι μια διπλή διασφάλιση πρώτον ότι η εταιρία μας συμμορφώνεται και λειτουργεί απόλυτα με τα στάνταρ της GRUNDFOS, του μεγαλύτερου κατασκευαστή αντλιών στον κόσμο και δεύτερον ότι οι πελάτες μας είναι διασφαλισμένοι πως κάθε επαφή τους με την εταιρία μας θα διέπεται από οικονομοτεχνική συνέπεια και σεβασμό προς αυτούς και τα προϊόντα τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
close slider

    el