ΝΕΑ

Energy Check

Ο Ενεργειακός Έλεγχος είναι μία ανάλυση που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις σας από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας. Υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές CO2 των υφιστάμενων αντλιών. Η ανάλυση δείχνει εάν υπάρχουν περιθώρια εξοικονόμησης σε περίπτωση αντικατάστασης των αντλιών σας με πιο αποδοτικές αντλίες της GRUNDFOS. Θα παραλάβετε μία...

Πιστοποιήσεις ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας νερού καθιστούν αναγκαία τη χρήση αντλιών σχεδόν σε όλους τους τομείς (κτήρια, βιομηχανία, γεωργία, ναυτιλία και επεξεργασία νερού). Αυτό το γεγονός αναγκάζει τους κατασκευαστές αντλιών να εξελίξουν τα προϊόντα τους σε κατασκευές πιο στιβαρές, πιο σύνθετες και σε συνεργασία πλέον με...

Μελέτη – Εγκατάσταση – Service

Βασιζόμενοι στα 40 χρόνια εμπειρία μας, το ιδιαίτερο μέλημά μας, ήταν, είναι και θα είναι, ο πελάτης-συνεργάτης μας να έχει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση στις σύγχρονες εφαρμογές, που έχουν σχέση με την άντληση, ούτως ώστε να έχει και την καλύτερη δυνατή λύση σε αυτό που αναζητά.Απαραίτητα στοιχεία για να πετύχουμε...

Σπηλαίωση και αποφυγή φαινομένου

Σπηλαίωση δημιουργείται σε μια αντλία όταν η πίεση στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας είναι χαμηλότερη από την τάση ατμών του υγρού ( vapour pressure). Σε αυτήν την κατάσταση δημιουργούνται μέσα στο νερό μικρές φυσαλίδες. Οι φυσαλίδες αυτές όταν εκρήγνυται δημιουργούν ένα κρουστικό κύμα ( Shock Wave ) με συνέπεια να...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
close slider

    el