ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αποδοχή των Όρων

Οι Ψηφιακές Λύσεις που σας παρέχει η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε ενημερώσεων, βελτιώσεων, καινούριων χαρακτηριστικών κ.λπ., υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους Όρους Χρήσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς πρότερη ειδοποίηση προς εσάς. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την τελευταία έκδοση των Όρων Χρήσης κάνοντας κλικ στo link “Πολιτική Απορρήτου” που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας μας.
Κατά τη σύνδεσή σας στις Ψηφιακές Λύσεις ή κατά τη χρήση του δικτυακού μας τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. παρέχει τις Ψηφιακές Λύσεις ως υπηρεσία και για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς. Η μετάδοση αυτών των πληροφοριών δεν δημιουργεί κανενός είδους σχέση με την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ. Δεν πρέπει να ενεργείτε σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω των Ψηφιακών Λύσεων χωρίς προσωπική βοήθεια από την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ. Αν και έχουμε προσπαθήσει να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες, το λογισμικό και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες των Ψηφιακών Λύσεων όσο το δυνατόν πιο ακριβείς, οι Ψηφιακές Λύσεις μπορεί να περιέχουν λάθη ή παραλείψεις για τις οποίες αποποιούμαστε κάθε ευθύνη. Το υλικό και τo περιεχόμενο των Ψηφιακών Λύσεων παρέχεται «ως έχει» και χωρίς καμία εγγύηση.

Ούτε η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ούτε καμία από τις συνδεδεμένες εταιρίες της είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε απώλεια υλικού, λογισμικού ή αρχείων που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων ή από την ηλεκτρονική λήψη ή χρήση των στοιχείων από/στις Ψηφιακές Λύσεις. Κατά συνέπεια, η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  δεν εγγυάται ότι οι Ψηφιακές Λύσεις ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις Ψηφιακές Λύσεις, είτε από την ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ή εκ μέρους της είτε από την ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  (περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών λήψεων δωρεάν λογισμικού) θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας ή θα είναι απρόσκοπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ότι οι Ψηφιακές Λύσεις ή οι διακομιστές που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή σφάλματα προγραμματισμού ή είναι πλήρως λειτουργικοί ή ακριβείς.

Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συντηρεί τις Ψηφιακές Λύσεις και τη λειτουργία τους, αλλά η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. δεν είναι και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε ελάττωμα μπορεί να υπάρχει στις Ψηφιακές Λύσεις ή στη λειτουργία των Ψηφιακών Λύσεων.

Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να καθιστά εφαρμογές τρίτων
μερών διαθέσιμες. Η χρήση αυτών των δικτυακών τόπων ή/και εφαρμογών τρίτων μερών γίνεται με δική σας ευθύνη.
Το εφαρμοστέο δίκαιο μπορεί να μην επιτρέπει την εξαίρεση ορισμένων εγγυήσεων ή τον περιορισμό ή την απαλλαγή ευθύνης για συνεπαγόμενες ή επακόλουθες ζημίες. Κατά συνέπεια, ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς ή απαλλαγές μπορεί να μην εφαρμόζονται σε εσάς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση η συνολική οφειλή της εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ή οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρίες της προς εσάς δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταβλήθηκε από εσάς, εάν καταβλήθηκε, για τη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων.  

Παράνομη ή Απαγορευμένη Χρήση
Ως προϋπόθεση της χρήσης σας των Ψηφιακών Λύσεων, δεν επιτρέπεται χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Λύσεις για οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε
τις Ψηφιακές Λύσεις με οποιοδήποτε τρόπο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, να απενεργοποιήσει ή να υπερφορτώσει οποιονδήποτε διακομιστή της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ή τα συνδεδεμένα δίκτυα σε οποιονδήποτε διακομιστή της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ή να επέμβετε στη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων που πραγματοποιείται από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Ψηφιακές Λύσεις, σε άλλους λογαριασμούς ή σε οποιονδήποτε διακομιστή της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. μέσω ηλεκτρονικής πειρατείας ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου.  Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες μέσω οποιουδήποτε τρόπου, το οποίο δεν είναι σκοπίμως διαθέσιμο μέσω των Ψηφιακών Λύσεων. Δεν επιτρέπεται να εισαγάγετε ηλεκτρονικού ιούς, trojans, worms ή άλλο υλικό, το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές.

Διανοητική Ιδιοκτησία
Οι Ψηφιακές Λύσεις και κάθε ένα από τα στοιχεία που τις αποτελούν, περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως των γραφικών παραστάσεων, των δεδομένων, του λογισμικού, των κειμένων και των λογότυπων των Ψηφιακών Λύσεων, προστατεύονται από τη Νομοθεσία περί Διανοητικής Ιδιοκτησίας, δηλαδή, πιο συγκεκριμένα από τη νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και εμπορικού σήματος.
Οι Ψηφιακές Λύσεις και κάθε ένα από τα στοιχεία που τις αποτελούν νήκουν  αποκλειστικά στην ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. σας παραχωρεί μία περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης των Ψηφιακών Λύσεων, όπως ορίζεται για κάθε Ψηφιακή Λύση.
Οποιουδήποτε είδους άλλη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων ή κάποιου από τα στοιχεία τους αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων εκτός κι αν υπάρχει πρότερη και ρητώς γραπτή εξουσιοδότηση από την ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Αποζημίωση
Θα αποζημιώσετε, θα διαφυλάξετε και θα απαλλάξετε την ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. (περιλαμβανομένων των θυγατρικών της) από οποιαδήποτε ευθύνη, αξίωση, ζημία και έξοδα, περιλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής του δικηγόρου και των εξόδων, που σχετίζονται με την εκ μέρους σας παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή χρήσης ή κατάχρησης του Λογαριασμού ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Διαφορές
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση των Εφαρμογών ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης διέπεται από το δίκαιο της Δανίας, εξαιρουμένων των κανόνων συγκρούσεων νόμων της. Ο αποκλειστικός τόπος για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σχετικά με την παρούσα Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ορίζεται το Δικαστήριο της Κοπεγχάγης, Δανία.
Σε περίπτωση που το εφαρμοστέο δίκαιο που ισχύει για τους παρόντες όρους ερμηνευθεί ή αλλάξει σε μετέπειτα ημερομηνία ώστε ένας ή περισσότεροι όροι  σταματήσουν να ισχύουν ή καταστούν άκυροι, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των όρων ως σύνολο.

Διάφορα
Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία των Ψηφιακών Λύσεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς αιτία ή προειδοποίηση. Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση προς και την χρήση των Ψηφιακών Λύσεων από εσάς, το Διαχειριστή Πρόσβασής σας ή οποιονδήποτε από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς αιτία ή προειδοποίηση. Χωρίς να θίγεται η γενική εφαρμογή των ανωτέρω, η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. μπορεί να αναστείλει ή να διακόψει την πρόσβασή σας στις Ψηφιακές Λύσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε περίπτωση που παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης.
Οι Όροι Χρήσης αποτελούν τo σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  και εσάς ως χρήστη, υπερισχύοντας οποιωνδήποτε προηγούμενων συμφωνιών.
Εάν η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  δεν εφαρμόσει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη, αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτείται του δικαιώματός της να το κάνει σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε δικαστήριο κρίνει οποιονδήποτε από τους όρους ως μη εφαρμόσιμο στη δική σας περίπτωση συγκεκριμένα, οι υπόλοιποι όροι συνεχίζουν να ισχύουν. Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  έχει το δικαίωμα να αναθέσει την παρούσα συμφωνία κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο.

Πολιτική περί Ιδιωτικού Απορρήτου
Για να προσφέρει τις Ψηφιακές Λύσεις, η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  συλλέγει προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Όταν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Λύσεις της ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., αποδέχεστε ότι η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική της περί Ιδιωτικού Απορρήτου.
Στην ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να επιθυμείτε να διατηρήσετε το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων που παρέχετε ηλεκτρονικά και γνωρίζουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να παράσχουμε την κατάλληλη προστασία και υπεύθυνη επεξεργασία όλων των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνουμε.
Εάν πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να αποδεχθείτε την παρούσα Πολιτική περί Ιδιωτικού Απορρήτου, σας προτείνουμε να μην χρησιμοποιήσετε τις Ψηφιακές Λύσεις της ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
Όταν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Λύσεις της ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. , η εταιρεία μπορεί να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα , όπως το ονοματεπώνυμό σας, εταιρικά στοιχεία  σας, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την φυσική και την ΙΡ διεύθυνσή σας  , κι  επίσης να καταγράψει  (υπό την προϋπόθεση εφαρμογής της έννομης βάσης που αναφέρεται στο μεθεπόμενο του παρόντος κεφάλαιο)  την συνομιλία σας με τον αντιπρόσωπο του δικτύου ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.   κατά την χρήση forum ανοικτής συζητήσεως  (“Προσωπικά δεδομένα”).
H ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  καταγράφει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα ώστε να είναι σε θέση να παράσχει τις ζητούμενες υπηρεσίες όταν:
• Χρησιμοποιείτε self-services και φόρμες επικοινωνίας
• Μας στέλνετε ένα ερώτημα ή τη γνώμη και τα σχόλιά σας
• Χρησιμοποιείτε το φόρουμ ανοιχτής μας συζήτησης που διατίθεται σε διάφορες χώρες
• Μας δίνετε οποιουδήποτε είδους προσωπικά δεδομένα μέσω του δικτυακού μας τόπου ή των εφαρμογών μας
Μπορείτε να αποφασίσετε ελεύθερα εάν επιθυμείτε ή όχι να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. . Ωστόσο, είσαστε υποχρεωμένοι να παράσχετε προσωπικά δεδομένα για να χρησιμοποιήσετε τις Ψηφιακές Λύσεις της ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Εάν δεν παράσχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες των Ψηφιακών Λύσεων.

Για ποιο λόγο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα;
Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να προσφέρει τις απαιτούμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο των Ψηφιακών Λύσεων που ζητούνται από εσάς καθώς και για να ξεκινήσει ένα διάλογο μαζί σας σχετικά με προσφορές κ.λπ. όταν αυτό ζητηθεί.
Επιπλέον, η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα και τη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων για να σας προσφέρει τις καλύτερες δυνατόν συμβουλές, για στοιχεία και συλλογή πληροφοριών καθώς και σκοπούς ανάλυσης, ώστε να δημιουργήσει μία πληρέστερη εικόνα πελάτη και να αποκτήσει μία γενικότερη κατανόηση των αναγκών και της συμπεριφοράς των πελατών μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία για να δημιουργήσουμε εξατομικευμένες εμπειρίες χρήστη. Τέλος, όταν συμμετέχετε σε ένα φόρουμ συνομιλίας της ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. , αυτή η συνομιλία μεταξύ εσάς και της ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  καταγράφεται και ένα αντίγραφό της αποθηκεύεται έτσι ώστε η εφαρμογή της συνομιλίας να λειτουργεί με το βέλτιστο τρόπο και να προσφέρει παράλληλα τη δυνατότητα στους αντιπροσώπους συνομιλίας του δικτύου να αναζητήσουν προηγούμενες συνομιλίες σας και να είναι σε θέση να σας βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, αριθμούς λογαριασμού τραπεζών ή παρεμφερή στοιχεία.

Η νομική βάση της συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων
Η επεξεργασία  των Προσωπικών σας Δεδομένων  στηρίζεται στην αμοιβαία μεταξύ μας παραδοχή ότι θα κάνετε χρήση μιάς ή περισσοτέρων  από τις προπεριγραφείσες  Ψηφιακές Λύσεις μας και ,ως εκ τούτου, αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των  σκοπών που με την χρήση αυτή επιδιώκετε.
Κατά συνέπεια , η εν λόγω επεξεργασία έχει ως νόμιμη βάση:  α) την  ελεύθερη , ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας , ώστε  να καταστεί εφικτή  η υλοποίηση αυτών των σκοπών (άρθρο 6, παρ.1α’ του Κανονισμού (Ε.Ε. – 2016/679) και/ή β) την αναγκαιότητα διενεργείας της  είτε κατά το προσυμβατικό στάδιο ( ως προς σύμβαση δηλαδή που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ μας)   είτε εφ’ όσον η επεξεργασία απαιτείται για την πραγμάτωση  και εφαρμογή  ήδη καταρτισθείσης μεταξύ μας συμβάσεως  (άρθρο 6, παρ.1β’ του Κανονισμού).
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για διαφορετικούς σκοπούς, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις (π.χ. μεταβίβαση στα δικαστήρια ή τις αρχές ποινικής δίωξης), εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την αντίστοιχη επεξεργασία ή εάν η επεξεργασία είναι άλλως νόμιμη σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν πραγματοποιηθεί επεξεργασία για διαφορετικό σκοπό, μπορούμε να σας παράσχουμε πρόσθετες πληροφορίες.

Ποιος είναι ο ελεγκτής δεδομένων και σε ποιους αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα (επεξεργαστές δεδομένων);
Η Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Δανία, τηλέφωνο +45 87 50  14 00, και η τοπική εταιρία Grundfos Hellas είναι από κοινού ελεγκτές δεδομένων και υπεύθυνες για την ασφάλεια των δεδομένων και την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σύμφωνα με τους συγκεκριμένους προαναφερθέντες σκοπούς.
Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  μπορεί να μοιραστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη που ενεργούν ως επεξεργαστές δεδομένων της ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σύμφωνα με τους προαναφερθέντες σκοπούς.  Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω επεξεργαστές δεδομένων:
• Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road,Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ιρλανδία: Η Microsoft παρέχει υποδομή IT.
• Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Ιρλανδία: Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  χρησιμοποιεί Google Webmaster Tools & Search Console και Google Analytics. Επιπλέον αυτών, η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  τοποθετεί “Google DoubleClick Adservices” scripts (διαδικτυακό εργαλείο διαφήμισης) στους δικτυακούς της τόπους. H ίδια η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  δεν έχει πρόσβαση στην υπηρεσία Google Doubleclick, η οποία διαχειρίζεται από την Dentsu Aegis Network A/S.
• Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 Copenhagen K, Δανία: Η Dentsu Aegis Network A/S διαχειρίζεται τη δικτυακή διαφήμιση.
• Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ιρλανδία: Η Grundfos χρησιμοποιεί λύσεις Adobe Experience Cloud για τη δημιουργία, διαχείριση και βελτιστοποίηση των ψηφιακών λύσεων της Grundfos.
• MaxMind. 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA: Η MaxMind παρέχει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης βάσει IP για να απεικονίσει σχετικές πληροφορίες σε έναν χάρτη με επίκεντρο την περιοχή σας. Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA: Η Marketo παρέχει αυτοματοποιημένο μάρκετινγκ βάσει ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Facebook, 4-5 Grand Canal Square, Δουβλίνο, Ιρλανδία: Η Facebook παρέχει Facebook Pixel-script στους δικτυακούς τόπους για αποτελεσματικότερη στόχευση των διαδικτυακών διαφημίσεων.
• LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublin 2, Ιρλανδία: Η LinkedIn παρέχει κατά διαστήματα LinkedIn Website Retargeting-script στους δικτυακούς τόπου για αποτελεσματικότερη στόχευση των διαδικτυακών διαφημίσεων.
• IIDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Γερμανία: Η IDSM παρέχει και υποστηρίζει το Grundfos Service Map system.
• SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Δανία: Η SAP βοηθά την Grundfos στην επεξεργασία των δεδομένων πελατών και παρέχει το σύστημα για την επεξεργασία. Άλλες τοπικές εταιρίες στο εσωτερικό του Ομίλου Grundfos που παρέχουν ΙΤ υποστήριξη για τα παραπάνω συστήματα. Άλλες αποδέκτες, συνήθως σύμβουλοι, που παρέχουν ΙΤ υποστήριξη για τα παραπάνω συστήματα και βοηθούν στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εκ μέρους της Grundfos στα παραπάνω συστήματα. Άλλα εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη μπορεί να χρειαστεί να αποκτήσουν πρόσβαση ή να αποθηκεύσουν προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο (π.χ. κυβερνητικές αρχές, δικαστήρια, εξωτερικοί σύμβουλοι και συναφή τρίτα μέρη που είναι δημόσιοι φορείς).

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν εκτός των συνόρων της ΕΕ/EOX. Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  εξασφαλίζει ότι αυτή η διαβίβαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των  προσωπικών δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι οποιοδήποτε μέρος εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ στο οποίο θα περιέλθουν στην κατοχή του τα Προσωπικά σας Δεδομένα πρέπει να εξασφαλίσει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας, για παράδειγμα, συνάπτοντας σύμβαση και αποδεχόμενο τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ε.Ε. ή να εφαρμόσει και να συμμορφωθεί με δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, όπου αυτοί εφαρμόζονται. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τα παραπάνω, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.  – συμβουλευτείτε τις πληροφορίες επικοινωνίας που παρατίθενται πιο κάτω στο τμήμα «Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα;/Περαιτέρω δικαιώματα».

Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα
Τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα αποθηκευτούν μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, δηλαδή για να παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες σε εσάς, να επικοινωνούμε μαζί σας, να επιτρέψουμε στους αντιπροσώπους διαδικτυακών συνομιλιών να κάνουν αναζήτηση προηγούμενων συνομιλιών που σας περιλαμβάνουν και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ώστε να δημιουργήσουμε μία πιο εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη για εσάς. Ωστόσο, τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα αποθηκεύονται ποτέ για διάστημα μεγαλύτερο των 37 μηνών.
Ορισμένα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν, ωστόσο, να αποθηκευτούν για λογιστικούς σκοπούς ή για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκευμένα μέχρι τη λήξη της νομοθετικώς προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής. Επιπλέον, ορισμένα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να αποθηκευτούν σε ανώνυμη μορφή, η οποία δεν θα επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας  Δεδομένα; /Περαιτέρω δικαιώματα
Βάσει της ισχύουσας  or νομοθεσίας, έχετε διάφορα δικαιώματα (σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στην ισχύουσα νομοθεσία):
Ανάκληση της συγκατάθεσης: Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για οποιεσδήποτε ενέργειες επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε χρονική στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση αυτή δεν θα επηρεάσει τη
νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης.
Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε   το δικαίωμα να μας ζητήσετε και να λάβετε επιβεβαίωση ως προς το εάν ή όχι Προσωπικά σας Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και, στην περίπτωση αυτή, να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Οι πληροφορίες πρόσβασης περιλαμβάνουν – μεταξύ άλλων – τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών Προσωπικών Δεδομένων και τους αποδέκτες  τους ή τις κατηγορίες των αποδεκτών  στους οποίους έχουν ήδη  αποκαλυφθεί ή θα αποκαλυφθούν στο μέλλον. Ωστόσο, καθώς αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα, τα συμφέροντα άλλων ατόμων ενδέχεται να περιορίσουν το δικαίωμα πρόσβασής σας. Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για περαιτέρω αντίγραφα που μπορεί να ζητήσετε, μπορούμε να χρεώσουμε ένα λογικό τέλος βάσει των διοικητικών δαπανών. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών Προσωπικών σας Δεδομένων. Ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να συμπληρώσετε ελλιπή Προσωπικά Δεδομένα,  συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης. Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”):  Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν και ενδέχεται να υποχρεωθούμε να διαγράψουμε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση, τα αντίστοιχα δεδομένα θα σημανθούν και θα μπορούν να  επεξεργαστούν από εμάς μόνο για ορισμένους σκοπούς. Δικαίωμα εναντίωσης: Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, για λόγους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, ή στην περίπτωση που τα Προσωπικά σας Δεδομένα επεξεργάζονται για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ,  οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς και μπορείτε να απαιτήσετε να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Υπό ορισμένες συνθήκες,
έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν εσάς, και τα οποία εσείς μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε ανεμπόδιστα αυτά τα δεδομένα σε κάποιον άλλον φορέα.
Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα ή επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. καλώντας στο +30 210 4221382 ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό μας τόπο. 

Υποβολή καταγγελιών
Σε περίπτωση καταγγελίας, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλεται καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.
Αλλαγές στη Δήλωση περί Ιδιωτικού Απορρήτου Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε την παρούσα Δήλωση περί Ιδιωτικού Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η τρέχουσα Δήλωση περί Ιδιωτικού Απορρήτου θα είναι πάντα διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της εταιρίας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
close slider

    el