ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ Τ2

Αυτόματος ηλεκτρικός εκκινητής 400V, για την προστασία και τον αυτοματισμό της υποβρύχιας αντλίας, με ρελέ ισχύος, θερμομαγνητικό διακόπτη, επιτηρητή ασυμμετρίας τάσης, επιτηρητή ηλεκτροδίων στάθμης γεώτρησης και επαφή για πιεζοστάτη, σε μεταλλικό κιβώτιο, διαστάσεων σε εκατοστά: 40x30x19.

Loading...
Loading...

Περιγραφή

Αυτόματος ηλεκτρικός εκκινητής 400V, για την προστασία και τον αυτοματισμό της υποβρύχιας αντλίας, με ρελέ ισχύος, θερμομαγνητικό διακόπτη, επιτηρητή ασυμμετρίας τάσης, επιτηρητή ηλεκτροδίων στάθμης γεώτρησης και επαφή για πιεζοστάτη, σε μεταλλικό κιβώτιο, διαστάσεων σε εκατοστά: 40x30x19.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

 

Πλεονεκτήματα

Έντυπα PDF & Video

Έντυπα PDF

Video

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
close slider

    el