ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΜΡ 204 S1

Αυτόματος ηλεκτρικός εκκινητής 400V, για την προστασία και τον αυτοματισμό υποβρύχιας αντλίας, με απ’ ευθείας εκκίνηση, με τον ηλεκτρονικό ελεγκτή προστασίας MP204 εργοστασίου Grundfos, με επιτήρηση τάσης – ξηράς λειτουργίας – έλεγχο θερμοκρασίας κινητήρα – έλεγχο μόνωσης κινητήρα μέσω του ΜΡ204, επαφή για πιεζοστάτη, επιτήρηση στάθμης δεξαμενής μέσω φλοτέρ, σε μεταλλικό κιβώτιο, διαστάσεων σε εκατοστά: 60x50x19.

Loading...
Loading...

Περιγραφή

Αυτόματος ηλεκτρικός εκκινητής 400V, για την προστασία και τον αυτοματισμό υποβρύχιας αντλίας, με απ’ ευθείας εκκίνηση, με τον ηλεκτρονικό ελεγκτή προστασίας MP204 εργοστασίου Grundfos, με επιτήρηση τάσης – ξηράς λειτουργίας – έλεγχο θερμοκρασίας κινητήρα – έλεγχο μόνωσης κινητήρα μέσω του ΜΡ204, επαφή για πιεζοστάτη, επιτήρηση στάθμης δεξαμενής μέσω φλοτέρ, σε μεταλλικό κιβώτιο, διαστάσεων σε εκατοστά: 60x50x19.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

 

Πλεονεκτήματα

Έντυπα PDF & Video

Έντυπα PDF

Video

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
close slider

    el