ΜΕ INVERTER S40

Αυτόματος ηλεκτρικός εκκινητής 400V, με Inverter εργοστασίου Grundfos, για την προστασία και τον αυτοματισμό υποβρύχιας αντλίας, με επιτηρητή ασυμμετρίας τάσης, με επιτηρητή ηλεκτροδίων στάθμης γεώτρησης, με επιτήρηση στάθμης δεξαμενής με φλοτέρ, επαφή για πιεζοστάτη, επιλογέα χειροκίνητης λειτουργίας και απ’ ευθείας εκκίνηση εκτός inverter, σε μεταλλικό κιβώτιο, διαστάσεων σε εκατοστά: 60x50x19.

Loading...
Loading...

Περιγραφή

Αυτόματος ηλεκτρικός εκκινητής 400V, με Inverter εργοστασίου Grundfos, για την προστασία και τον αυτοματισμό υποβρύχιας αντλίας, με επιτηρητή ασυμμετρίας τάσης, με επιτηρητή ηλεκτροδίων στάθμης γεώτρηση, με επιτήρηση στάθμης δεξαμενής με φλοτέρ, επαφή για πιεζοστάτη, επιλογέα χειροκίνητης λειτουργίας και απ’ ευθείας εκκίνηση εκτός inverter, σε μεταλλικό κιβώτιο, διαστάσεων σε εκατοστά: 60x50x19.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

 

Πλεονεκτήματα

Έντυπα PDF & Video

Έντυπα PDF

Video

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
close slider

    el