Τ7 Π (ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ)

Δίδυμος αυτόματος ηλεκτρικός εκκινητής 400V, για την προστασία και τον αυτοματισμό των αντλιών, με επιτηρητή ασσυμετρίας τάσης με εναλλάξ και παράλληλη λειτουργία μέσω δύο πιεζοστατών, με προστασία από ξηρά λειτουργία μέσω φλοτέρ, σε μεταλλικό κιβώτιο, διαστάσεων σε εκατοστά: 45x35x19.

Loading...
Loading...

Περιγραφή

Δίδυμος αυτόματος ηλεκτρικός εκκινητής 400V, για την προστασία και τον αυτοματισμό των αντλιών, με επιτηρητή ασσυμετρίας τάσης με εναλλάξ και παράλληλη λειτουργία μέσω δύο πιεζοστατών, με προστασία από ξηρά λειτουργία μέσω φλοτέρ, σε μεταλλικό κιβώτιο, διαστάσεων σε εκατοστά: 45x35x19.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

 

Πλεονεκτήματα

Έντυπα PDF & Video

Έντυπα PDF

Video

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
close slider

    el